II Konferencja „Immunologia Rozrodu”

II KONFERENCJA „IMMUNOLOGIA ROZRODU” odbyła się 18-19.03.2022 i także była objęta patronatem Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.
Wykłady przybliżyły uczestnikom zagadnienia poruszone na Konferencji The American Society for Reproductive Immunology.
Grono 23 doświadczonych wykładowców podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem klinicznym. Wysoki poziom merytoryczny pozwolił uczestnikom zgłębiać temat zaburzeń immunologicznych w niepłodności, a także rolę układu immunologicznego w rozrodczości człowieka.

Wykłady członków Towarzystwa:

  • „EIP (Endometrial Immune Profile), ERA (Endometrial Receptivity Array) i DS (Decidualization
    Score)” Dr Andrzej Guzik
  • „Immunoterapia adjuwantowa w zaburzeniach receptywności endometrium” Dr Katarzyna Jankowska Prezes PTZPiLN
  • „Olej etiodyzowany jako środek do immunologicznego leczenia endometriozy” Dr Radosław Maksym
  • „Skuteczność intralipidu przy obecności przeciwciał ATAb (anti-trophoblast antibody)” Dr Laura Grześkowiak