O Towarzystwie

O Towarzystwie

POLSKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PROKREACYJNEGO I LECZENIA NIEPŁODNOŚCI zostało zarejestrowane w KRS w 2019 roku.

Celem Towarzystwa jest:

  1. Szerzenie i doskonalenie zasad deontologii lekarskiej i dbałości o ich przestrzeganie,
  2. Szerzenie szacunku do życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci
  3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego Członków Towarzystwa,
  4. Podnoszenie autorytetu i szacunku w społeczeństwie dla lekarzy zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym i leczeniem niepłodności.
  5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami naukowymi, towarzystwami naukowymi oraz ze Stowarzyszeniami Wyższej Użyteczności pracującymi na rzecz ochrony zdrowia prokreacyjnego,
  6. Stała ochrona interesów i praw lekarzy medycyny prokreacyjnej,
  7. Reprezentowanie zdrowia prokreacyjnego oraz dziedzin pokrewnych i ich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
  8. Dążenie do wprowadzenia umiejętności/specjalizacji z leczenia niepłodności i zdrowia prokreacyjnego.
  9. Propagowanie obserwacji biomarkerów cyklu kobiety celem: diagnostyki, regulacji poczęć, dbania o godność kobiety oraz trwałość małżeństw mężczyzny i kobiety.
  10. Prowadzenie badań naukowych w zakresie niepłodności i zdrowia prokreacyjnego.