Warsztaty: Karta obserwacji cyklu w praktyce lekarza i nauczyciela metody rozpoznawania płodności

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zorganizowało dla lekarzy oraz nauczycieli NPR na warsztaty: Karta obserwacji cyklu w praktyce lekarza i nauczyciela metody rozpoznawania płodności.
Warsztaty w formie online odbyły się w sobotę 25. czerwca w godzinach 15:00-19:00.
Warsztaty służyły podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w naszej pracy oraz zacieśnieniu współpracy: lekarz—nauczyciel metody rozpoznawania płodności.

Ewa Ślizień-Kuczapska
prezes PSNNPR
i v-ce prezes PTZPiLN