XXVI Międzynarodowy Kongres FIAMC i XI Konferencja MaterCare

 

FIAMC

W Rzymie odbyły się dwa wydarzenia XI Konferencja MaterCare w dniach 12-14/09.2022 i Międzynarodowa Federacja Katolickich Stowarzyszeń Medycznych (FIAMC) w dniach 15- 17.09.2022.

Tegoroczna XI Konferencja MaterCare odbyła się pod hasłem „Matki też są kobietami: priorytety dla zdrowia matek w nowym tysiącleciu”.

Sześć sesji rozłożonych na 2 dni objęło następujące zagadnienia:

 • kliniczne, etyczne i duchowe konsekwencje COVID-19 dla matek, ich dzieci i pracowników służby zdrowia;
 • oparta na dowodach aktualizacja dotycząca medycznego, socjologicznego, środowiskowego i ekonomicznego wpływu hormonalnych środków antykoncepcyjnych;
 • moralnie uzasadnione badania przesiewowe i terapia przedporodowa;
 • refleksje na temat inspirowania katolickich pracowników służby zdrowia; skupienie się na celu i zasięgu MaterCare i organizacji pokrewnych;
 • wykształcenie i rozwój jako lekarz katolicki;
 • radzenie sobie z kontrowersjami, tak, jak powinien to robić lekarz katolicki.

Macierzyństwo jest najpełniejszym wyrazem szczególnego powołania kobiety i posiada wartość odkupieńczą. W ten sposób matki zasługują na to, by być w centrum naszego uznania kobiecości, a nie pomijane, jak przez dominującą ideologię prochoice. W swoim liście milenijnym św. Jan Paweł II napisał: „Ojciec wybrał kobietę do wyjątkowej misji w historii zbawienia: bycia Matką długo oczekiwanego Zbawiciela. Matka Boża odpowiedziała z całkowitą otwartością”.

Jako współtwórczyni nowego życia, wszystkie matki mają udział w tajemnicy Wcielenia poprzez wierną akceptację własnych ciąż i doświadczeń porodowych. Matki zasługują również na to, by być na czele naszej rozmowy o kobietach z powodu cierpienia, jakie znoszą, by płodzić i wychowywać swoje dzieci.

W grupie 17 osób z Polski byli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenie Niepłodności. Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili:

 • “Particular Situations in Natural Family Planning Practice” Dr Ewa Ślizień-Kuczapska (Poland)
 • “Clinical Controversies in Gynecology – a Catholic Approach” Dr Natalia Suszczewicz
 • “ How an Attempt to Change the Abortion Law in Poland after a Similar Case of Septic Miscarriage Failed – Medical Aspects” Prof. Bogdan Chazan
 • “Fathers(dads) are Men Too!” ks. Piotr Kieniewicz
 • “Stanisława Leszczyńska- the Midwife of AuschwitzBirkenau” Dr Natalia Suszczewicz
 • “Professor Robert Walley Founder and Executive Director of MaterCare International – His Vision and Work and our Friendship” Prof. Bogdan Chazan (Poland)

Natomiast 15.09.2022 rozpoczął się XXVI Światowy Kongres Lekarzy Katolickich FIAMC pod hasłem „Medicine or transformative? The mission of the christian physician” podczas którego wykład przedstawił prof. Bogdan Chazan (« Restorative approach in maternity care »), dyrektor medyczny MaterCare International.